Hög höjd - sjukdomar

Utöver att den höga höjden gör alla ansträngningar extra jobbiga, bl.a. pga. den låga syrenivån, så finns det faktiskt vissa medicinska risker med att befinna sig på hög höjd. Jag ska här i korthet sammanfatta tre sjukdomstillstånd som är relaterade till hög höjd: AMS, HAPE och HACE. Nedanstående sammanställning bygger i huvudsak på de länkar som jag bifogar i slutet av inlägget.

AMS (Acute Mountain sickness) Akut höjdsjuka
Symptom - Ett tillstånd som kan yttrar sig från 2500 möh. Vanligtvis drabbas man av illamående, kräkningar, huvudvärk, sömnproblem, aptitlöshet och/eller allmän håglöshet. Andra vanliga symptom är ökad andnings- och hjärtfrekvens samt att urinproduktionen minskar. Svullnad, torrhosta och yrsel är ytterligare tecken på AMS. Vid riktigt svår höjdsjuka uppstår andnöd och koordinationsförmågan är reducerad.

Behandling - Vid lättare besvär bör man stanna och vila på höjden, vid svårare ska man söka sig nedåt. Drick mycket!

HAPE (High Altitude Pulmonary Edema) Lungödem
Symptom - Lungödem innebär en ökad mängd vävnadsvätska i lungorna, vilket kan resultera i döden. Lungödem kan uppstå redan på låga höjder som 2500 möh, men vanligtvis från 4000 möh. Symptomen liknar till en början de man får vid AMS. Andnöd, feber, förvirring, bubblande andning, rosslingar, skummande hosta och medvetslöshet är andra symptom på HAPE.

Behandling - Gå ned till lägre höjd så fort som möjligt. Tillför syrgas om det finns, se också till att hålla den insjukne varm. Vid svårare fall kan medicinsk vård behövas.

HACE (High Altitude Cerebral Edema) Hjärnödem
Symptom - Hjärnödem är ovanligare än lungödem. Vanligtvis uppstår hjärnödem på 4500 möh. Symptomen som uppvisas är bl.a. samma som för AMS, dvs. utmattning, illamående, huvudvärk, kräkningar. Mer typiska symptom är kopplade till nedsättning i hjärnfunktionen, t.ex. förvirring, hallucinationer, minnesluckor, medvetslöshet och koordniationsproblem bl.a. som stapplande gång. Även nackstelhet och avdomnad kroppshalva är tecken på HACE.

Behandling - Gå ned till lägre höjd så fort som möjligt. Tillför syrgas om det finns, var uppmärksam på förändringar i medvetandegrad.

Andra sjukdomar som kan orsakas av hög höjd är:
Allmänt höghöjdsödem - Allmän svullnad och vätskeansamling i extremiteter, hals och ögonlock. Uppstår oftare hos kvinnor. Behandlas genom retirering, dvs. nedstigning.
Blodpropp - Uppstår vanligtvis i t.ex. vaderna med resultatet att dessa sväller och blir ömma. Proppen kan lossna och åka ut i blodomloppet och eventuellt orsaka stroke eller lungemboli. Förebyggs genom att regelbundet aktivera vaderna för bättre blodgenomströmning.
Lungemboli - Propp i lungan (se Blodpropp).
Stroke - Propp i hjärnan (se Blodpropp).
Näthinneblödningar - Kan påverka synen. Behandlas genom retirering.

image63

Det gäller som sagt att inte blunda för de risker som finns med hög höjd. Dock ska man inte heller låta sig avskräckas, utan är man medveten om symptomen och vet vad man ska göra, så kan man faktiskt minska riskerna för att allvarligare tillbud. Den enskilt viktigaste faktorn är hur pass väl du har acklimatiserat dig till den höga höjden. Sedan ska man alltid vara beredd på att vända nedåt, långt innan symptomen förvärras.

En annan sak man kan konstatera när det gäller hög höjd, är att man aldrig vet vem som kan drabbas av höghöjdssjuka. Det spelar ingen roll hur vältränad du är, eller om du har befunnit dig på höga höjder tidigare, utan problem. Det avgörande är hur pass väl du har acklimatiserat dig just denna gång. Dock bör man väl tillägga att det aldrig är en nackdel att vara vältränad.

Nåväl, nedan länkar jag till de sidor som jag har använt mig av för denna sammanställning. Jag kan väl också nämna att jag kommer att skriva ett utförligare inlägg om acklimatisering framöver.

www,utfard.nu
www.utsidan.se
www.vaccinationsguiden.se

Till topps! /Joel

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0